Tillbaka

Liftlucka

Liftlucka sida
Hela, eller del av kapellsidan kan förses med stålram samt gasfjädrar som lyfter sidoduken. I uppfällt läge, ett bra väderskydd vid godshantering.